informacijske i komunikacijske usluge

Turizam

Tourist's Friend - Tourist’s Friend je softverski proizvod stvoren kao usluga namijenjena turizmu uz korištenje moderne telekomunikacijske tehnologije /SMS/MMS, e-mail, Internet/. Predstavlja sustav oglašavanja turističkih sadržaja i usluga. Usluga je zamišljena da brzo, jeftino i pravodobno povezuje dvije različite skupine korisnika informacija u turizmu - pružatelje sadržaja i konzumente sadržaja. Temelji se na prepoznavanju slobodno kreiranog sadržaja od strane krajnjeg korisnika.

(više)

 

Design: Free Templates