informacijske i komunikacijske usluge

Prodaja karata

Paperless Ticketing - Paperless Ticketing najnoviji je proizvod kompanije i stvoren je kao usluga namijenjena prodaji karata svih vrsta uz korištenje moderne telekomunikacijske tehnologije /SMS/MMS, e-mail, Internet/. Usluga je zamišljena da brzu, jeftinu i sigurnu prodaju karata na području javnog prijevoza (avion, vlak, brod i autobus) i zabave (kina, kazališta, koncerti i sportske priredbe). Temelji se na prepoznavanju slobodno kreiranog sadržaja od strane krajnjeg korisnika.

(više)

 

Design: Free Templates