informacijske i komunikacijske usluge

Ukratko

Monting-I d.o.o. je osnovana 2002. godine za uslužne djelatnosti u industriji. Kompanija je registrirana za pružanje usluga u području informacijske i komunikacijske tehnologije od 2006. godine. Osnovna djelatnost kompanije danas je razvoj novih inovativnih aplikacija i sustava u području elektroničkih komunikacija.

Naše područje interesa je razvoj inovativnih softverskih komponenata, aplikacija, sustava i usluga s dodanom vrijednošću namjenjenih oglašavanju i prodaji karata svih vrsta na području novih generacija pokretnih mreža, posebno onih temeljenih na SMS i MMS.

 

Design: Free Templates